Pentru mai multe detalii si informatii despre tipurile si costurile aferente atestatelor profesionale va rugam sa ne contactati la Telefon: 0769 371 790.

CURSURI

 1. Pregatirea si perfectionarea conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone conform OMTCT 521/2007 si OMT 42/2006;
 2. Pregatirea si perfectionarea conducatorilor auto care efectueaza transport rutier public de personae OMTCT 521/2007 si OMT 42/2006;
 3. Pregatirea si perfectionarea persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport conform OMT 604/2007;
 4. Pregatirea si perfectionarea instructorilor de conducere auto conform MT-MI 3134-1224/2000;
 5. Pregatirea si perfectionarea conducatorilor auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite conform OMTCT 521/2007;
 6. Pregatirea si perfectionarea profesorilor de legislatie rutiera conform MT-MI 3134-1224/2000;
 7. Pregatirea si perfectionarea conducatorilor auto care efectueaza transport rutier in regim taxi conform OMTCT 1170/2003 de aplicare a legii 38/2003;
 8. Pregatirea si perfectionarea conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase (ADR)
 1. Curs de pregatire si perfectionare pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, conform OMTCT 42/2006;
  Conditii:
  • Conducatorul auto trebuie sa fie posesor al permisului de conducere avand categoria corespunzatoare tipului de transport rutier pentru care solicita acordarea atestatului professional.
  Continut dosar:
  • Copie permis de conducere fata-verso;
  • Copie act de identitate;
  In tariful cursului este inclus si suportul de curs destinat pregatirii conducatorilor auto care efectueaza transport rutier cu vechicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone.
 2. Curs de pregatire si perfectionarea pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, conform OMTCT 42/2006;
  Continut dosar:
  • Copie permis conducere;
  • Copie act identitate;
  In tariful cursului este inclus si suportul de curs destinat pregatirii conducatorilor auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni depasite(agabaritice).
 3. Curs de pregatire si perfectionare pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoane, conform OMTCT 42/2006;
  Conditii:
  • Conducatorul auto trebuie sa fie posesor al permisului de conducere avand categoria corespunzatoare tipului de transport rutier pentru care solicita acordarea atestatului profesional.
  Continut dosar:
  • Copie permis de conducere fata-verso;
  • Copie act de identitate
  In tariful cursului este inclus si suportul de curs destinat pregatirii conducatorilor auto care efectueaza transport rutier public de persoane.
 4. Curs de pregatire si perfectionare pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase.
  Conditii:
  • Varsta minima: 21 ani;
  Continut dosar:
  • Copie permis de conducere fata-verso.
  • Copie act de indentitate
  In tariful cursului este inclus si suportul de curs destinat pregatirii conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase.
 5. Curs de pregatire si perfectionare pentru persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform OMT 761/1999 (Acreditat de Academia IRU)
  Conditii:
  • Absolvent minim 10 clase;
  Acte dosar:
  • Act de identitate, in copie;
  • Diploma absolvire a ultimei institutii de invatamant, in copie.
  In tariful cursului este inclus si un material didactic de legislatie necesar pregatirii persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier.
 6. Curs de pregatire si perfectionare pentru instructorii de conducere auto si profesori de legislatie rutiera conform OMTI 1019/1999.
  Conditii:
  • Diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior de profil ethnic sau juridic.
  • Varsta minima de 25 ani;
  • Sa nu detina permis de conducere de cel putin 5 ani;
  • Sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice in ultimul an pentru consumul de acool.
  Acte dosar:
  • Act de identitate, in copie;
  • Permisul de conducere, in copie fata-verso;
  • Act de studii, in copie legalizata(numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii);
  • Cazier auto, in original;
  • Aviz medical, in original;
  • Aviz psihologic, in original;
  • Certificatul de cazier judiciar, in original;
  • Copie Atestat de Instructor/Profesor de L.R. (Pentru PERFECTIONARE si EXTINDERE);
  • Adeverinta, in original eliberata de catre scoala/scolile de conducatori auto in cadrul careia/carora instructorul a activat (pentru EXTINDERE categorii).
  Se asigura suporturi de curs incluse in pret pentru pregatirea instructorilor si profesorilor de legislatie rutiera.