Acte necesare

Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele lucruri:

  • actul de identitate (original si copie)
  • cazierul judiciar
  • copie dupa diploma sau adeverinta de studii, de la ultima unitate de invatamant absolvita
  • avizul medical si avizul psihologic se vor face la clinica cu care are contract de colaborare firma noastra
  • plata unui avans, urmand ca diferenta sa fie achitata pana la finalizarea cursului
  • semnarea unui contract de scolarizare

Conditii pentru inscriere

Conditile care trebuie indeplinite pentru oricine doreste sa urmeze cursurile noastre sunt urmatoarele:

  • sa nu aiba cazier rutier
  • sa aiba minim 8 clase absolvite
  • sa aiba varsta minim 17 ani si 9 luni
  • in cazul unei personae care a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tilharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar daca au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei in regim de privare a libertatii sau a trecut un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; sau daca intervine amnistia sau reabilitarea